سحر باش سجد یه قوردی

گئجه کوللر ایچینده باش

سحر الله یالوارماقدا

گئحه الله نن سیرداش!!

دل آسا

/ 2 نظر / 22 بازدید
يوسف پورعظيم شوطی

سلام عزيز من از قوت قلب ونيکويی کلمات وجملات و از قدرت انديشه ايتان تمجيد می کنم وبه عنوان يک آذری از خطه ی داش ماکو تبريک می گويم وبر شما سروران می باليم عزت وکرامت شما را از خالق منان خواهانم