مطالب گوناگون

زندگی تا سال بعد تعطیل!!!

ساعت 6صبح اگر در یکی از میادین شهر باشید حتما کارگرانی را خواهید دید که بقچه

بدست کنار خیابان ایستاده اند تا یکی پیدا شود و کارگری لازم داشته باشد و موقعی هم

که یکی با ماشین اش برای کارش کارگرمیخواهد سیل هجوم کارگزان به طرف ماشین

صاحب کار خیره کننده است. که همه از سر کول هم بالا میروند تا آنها انتخاب شوند

روزانه چندین بار این صحنه را میتوانید ببینید! اما آنها یی که نمیتوانند برای خودشان

کاری دست و پا کنند آن شب را چگونه خواهند گذراند ؟ و یا در فصل زمستان که کارهای

ساختمانی به حداقل میرسد این سیل عظیم کارگران فصلی چه میکنند؟ آیا واقعا به این طبقه

(کارگران فصلی) فکر کرده اید؟ آنها در فصل خاصی از سال فعال هستند.فقط درفصلی که

به نیروی کارشان نیاز است. فصل کار که تمام شد میتوانند تا سال بعد … کسی  آنها را یاد

نمی آورد. هیچ کس نمیداند، نه تشکیلات کارگری نه وزرات کار، نه سازمان مدیریت و –

برنامه ریزی ونه حتی مرکز آمار ایران ، هیچ کس خبر ندارد هر تابستان چند کارگر از در

درخت ها میوه می چینند ، چند کارگر در میدان های تره بار روزی 15-16 ساعت عرق

میریزند و جغبه میوه جابه جا میکنند  هیچ کس نمیداند کارگران فصلی روزی چند ساعت

مجبورند کار کنند ؟ چند ماه مجبورند از خانه و خانواده دور باشند ؟ بعد از چند سال میتوانند

بازنشسته شوند؟ اصلا میتوانند باز نشسته شوند ؟ بیمه هستند؟…آیا در روزهایی که اینان بی-

کارند زندگی برایشان تعطیل میشود؟ چه تضمینی هست که کارگر فصلی جوان روزهای بی –

کاری اش را دنبال کارهای غیرقانونی اعم از مواد مخدر و حتی چه تضمینی هست به اعتیاد

کشیده نشود؟؟؟ آیا عدالت گستری که دائما در جراید و رسانه ها شعارش را میدهیم و خود را

مجری آن مینامیم چه گامی در بهبود زندگی معیشتی این طبقه ی عظیم برداشته جز این که

گرانی را به جان این قشر انداخته ؟ و اینان در زیر چرخ های سنگین تورم روز به روز دارند

از بین میروند. نکند عدالت مرده ! و ما بی خبریم؟!      

/ 0 نظر / 18 بازدید