سنی ايکيميزده سئوديک

هر دويمان تورا دوست داشتيم

هم من ، هم تانری

هم من هم خدا

آمما تانری گيجييندن سنی

اما خدا از حسوديش تورا

اوزونه چيخدی!!!!

برای خودش خواست

                      شعر از  : دل آسا

 

/ 0 نظر / 13 بازدید