*دروغ*

عرصه دروغ در این عرصه ها آفت دیگر این مجالس است ما معتقد نیستیم که هدف وسیله را توجیه می کند،چون هدف مقدس است پس از دروغ استفاده شود. این دردی است که صد سال قبل مرحوم محدث نوری درلولو ومرجان از آن نالیده و به نحو مبسوط در نکوهش دروغ و دروغگویی در عزاها سخن گفته اند و نمونه هایی هم آورده اند.شهید مطهری درباره این کتاب می گوید که من خیال نمی کنم در هیچ کتابی درباره دروغ به اندازه ای که در این کتاب بحث شده است،بحث شده باشد چنین کتابی شاید در دنیا وجود نداشته باشد.(

مجموعه آثار،ج17،ص613)نقل چند نکته در اینجا گفتنی است :1- برخی مطالبی که در رابطه با سالار شهیدان گفته میشود دروغ بودنش بین است مثل آن که گفته میشود طول نیزه سنان 60ذراع بوده واز بهشت آمده و یا عدد کسانی که با امام حسین(ع)جنگیدند 600/000نفر سواره بودند یک میلیون پیاده !! و یا 800/000نفرامام حسین (ع) 30۰/000نفر آنها را کشت !و حضرت عباس (ع)25000نفر آنها را . در حالی که نص تاریخی مورد اعتماد می گوید عدد لشگر یزید 30/000یا 80/000یا 100/000بیشتر نبوده است و عدد کسانی که سیدالشهداء کشته1800نفربوده اند ،برخی مطالب است که دروغ بودنش بین نیست ما باید در برابر مطالب دروغ بین موضع داشته باشیم اما دروغ غیر بین را باید تأمل کرد.2-باید توجه داشت پرورش روضه یعنی متن را محور قرار دادن و همان را توضیح دادن دروغ نیست آن چنان که زبان حال هم اگر وهن آمیز نباشددروغ نیست.3-ملاک صحت وسقم وراست و دروغ بودن هم فقط منابع معروف نیست چه بسا مطلبی که در منابع دست دوم هست و صادق است و چه بسا مطلبی که در منابع دست اول هست و دروغ است به هر حال دروغ از آفات همیشه مجالس عزابوده است. لیکن حرف این است فراوانند کسانی که می خواهند روضه درست بخوانند ولیکن منبع مورد اعتماد ندارند،منابعی مثل المهموم،لهوف و .... در اینجا جا دارد که از حوزه های علمیه گله کنیم که آیا این همه که از روضه های دروغ می نالید آیا گامی در جهت تدوین روضه های درست برداشته اید؟ سوگوارانه باید گفت نه فراوانند جوانهای متدین که می گویند ما می خواهیم روضه درست بخوانیم شما کتاب معرفی کنید ولی متاسفانه کار نشده است . به هر حال دروغ همیشه حرام است به ویژه آنجا که با آن مقدسات هتک شود.....ادامه دارد. 

/ 0 نظر / 17 بازدید