* آسیب ها *

آسیب هایی که در این عرصه قابل ذکر است بر دو قسم است.یکی آسیب محتوایی است ودیگری آسیب شکلی است. اما آسیب های محتوایی عبارتند از :آسیبهای محتوایی طرح یک جانبه سیمای معصومین (ع)در مجالس عزا و شادی اهل بیت وفقط  جنبه قداست و ملکوتیامامان را مطرح کردن و بس،توضیح آن که پیامبر (ص)و امامان (ع) دو جنبه دارند،یکی جنبه ملکوتی که در این نگاه معصوم اند،علم غیب دارندو...و دیگری جنبه ملکی و زمینی "قل انماانا بشر مثلکم"ما باید در مجالس اهل بیت هر دو  بعد دوم داشته باشیم .آنها  الگوی زندگی اند.جنبه هایی از زندگی اهل بیت مطرح شود که سازنده است.از مناقب اهل بیت بگوییم از انس آنها با خداوند،ارتیاط صمیمی با مردم،گره گشایی از کار مردم،زهد،شجاعت و .... دهها بعد دیگر.   قرآن و روایات حتی ابراز محبت به اهل بیت (ع) را مقدمه برای عمل می دانند. در آیه ای می خوانیم:"قل لا اسئلکم علیه اجرا الی الموده فی القربی ، بگو بر این رسالت از شما اجری نمی خواهم جز مودت قربی(خمسه طیبه طاهره)(سوره شوری/ 23)  پیامبر(ص) فرمود:اهل بیت من فارق بین حق و باطلند اینها امامانی که به آنها اقتدا باید کرد.(اهل البیت فی الکتاب و السنه) مولا علی (ع) فرمود:به اهل بیت پیامبرتان بنگرید از آن سو که گام بر می دارند بروید قدم جای قدمشان بگذارید آنها شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمی برند و به پستی و هلاکت باز نمی گردانند. اکر سکوت کردند سکوت کنید اگر قیام کردند قیام کنید از آنها پیشی نگیرید که گمراه می شوید واز آنان عقب نمانید که نابود میگر دید......ادامه دارد.                               

/ 5 نظر / 20 بازدید
خشت تبريز

سلام عزيز سنين لينکينی خشت ده قويدوم متقابلا سنده خشت ين لينکينی آرتيلد ياشا

حس اول

بالاوين وبينه باش ووردوم جوخلی ماهير لشيب يا شا سين

آتيش پاره

سلام ممنون که سر زدين تو نوحه و عزاداری های ما به جای صحبت از رشادت ها و مردانگی های امامان از صورت زيبا و ابروان آنها صحبت می کنند اما نمی دانند که ابا الفضل در چشمان زيبا خلاصه نمی شود